expansion

The Grand Tournament Card Reveals

След първоначалното представяне на The Grand Tournament, Blizzard избраха един много различен начин за разкриването на нови карти от експанжън пака, като предоставят тази част на различни членове...