Игри

Ще има нова бета версия на Diablo 4

21.04.2023

author:

Ще има нова бета версия на Diablo 4

Blizzard потвърди, че нова отворена бета версия за Diablo 4 ще се проведе през май на всички платформи. Всички първоначални промени ще присъстват в новата бета, което ще позволи на играчите да изследват Fractured Peaks, докато играят през Пролога и Акт 1.

С малко повече от шест седмици за стартиране и играта вече стана златна, тази бета ще бъде много близо до стартовата версия на играта и няма да получи значителни промени преди пълното й пускане.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *