Editor’s Pick

664

World of Warcraft: LEGION

Първо DISCLAIMER: Искам да направя уточнението, че аз никога не съм играл World of Warcraft... Дразни ме като не ти свършват куестовете и непрекъснато виждаш 50 милиона удивителни,...