expansion

The Grand Tournament Card Reveals

След първоначалното представяне на The Grand Tournament, Blizzard избраха един много различен начин за разкриването на нови карти от експанжън пака, като предоставят тази част на различни членове...

World of Warcraft: LEGION

Първо DISCLAIMER: Искам да направя уточнението, че аз никога не съм играл World of Warcraft... Дразни ме като не ти свършват куестовете и непрекъснато виждаш 50 милиона удивителни,...

The Grand Tournament

Ето го и него, следващия вълнуващ експанжън за Hearthstone на Blizzard Entertainment – The Grand Tournament. Следващата крачка от развитието на играта е свързано отново с част от...