ampere

Изпълнителният директор на NVIDIA, Дженсън Хуанг, очаква ограничения в наличността през по-голямата част от следващата година

Въпреки осигуряването на значителни дългосрочни ангажименти за доставка, Дженсън Хуанг, изпълнителният директор на NVIDIA, очаква ограниченията в наличността през по-голямата част от следващата година. Jensen Huang изрази мрачните...